Varför?

God mat görs på goda värderingar. Och vi tror att hela samhället mår bra av samma saker som driver oss. Världen behöver mer mångfald, öppenhet, omtanke, respekt och mod. Vi vill uppmuntra fler att föra ett himla liv. Att höras och synas och våga ta ställning för goda värderingar. För det är ju så – ju fler som väsnas, desto större blir effekten.

Häng med!
Varför mångfald?
Varför?

Varför är mångfald viktigt?

I ett KRAV-certifierat jordbruk lever fler olika växter och djur än i ett o-ekologiskt.

Över 4 000 vilda växt- och djurarter är idag hotade eller sårbara. Av dessa lever 33 procent i våra jordbrukslandskap. Biologisk mångfald är det vi behöver mer av. Det betyder både många olika arter av växter och djur, men också stor genetisk variation inom arterna, och många olika sorters livsmiljöer.

Det är viktigt. Föreställ dig att alla människor hade exakt samma immunförsvar. Ett sjukdomsutbrott skulle kunna slå ut ett helt samhälle. Nu har vi en variation som gör att människor klarar av olika sjukdomar olika bra. På så vis insjuknar inte alla av en och samma sjukdom och samhället kollapsar inte. På samma sätt gör en stor variation i naturen att den blir mer motståndskraftig.

Naturens ekosystem bidrar med massor av tjänster som vi människor är beroende av. Att de gröna växterna tar upp koldioxid och ger oss syre, att insekter, maskar och massor av andra organismer deltar i kretsloppet av näringsämnen, och att insekter pollinerar växterna som ger oss frukt, bär, grönsaker och bönor, är bara några exempel.

När den biologiska mångfalden minskar försämras naturens förmåga att fortsätta leverera dessa tjänster. Förutsättningarna för att bevara och öka den biologiska mångfalden finns på de flesta gårdar. Men flera av det ekologiska lantbrukets metoder och åtgärder gynnar mångfalden. Forskning har visat att ekologiska odlingar i genomsnitt har 30 procent fler växt- och djurarter än o-ekologiska. Svenska KRAV-bönder gör dessutom extra insatser för den biologiska mångfalden utöver vad EUs regler för ekologisk produktion kräver.

Ännu mer fakta på http://www.krav.se/eko-ger-mer-mangfald

Jag då?

För ett himla liv för mångfald!

Tre lätta tips:

Tre lite svårare:

  • Låt KRAV bli din vardagskompis. Testa en KRAV-märkt produkt som du ännu inte provat på.
  • Ladda hem en app (t ex Welcome! eller Let’s Talk!) och börja chatta med en ny svensk.
  • Ta hjälp av Bee Urban för att bli fadder för en blomrik odling som ger föda för bin hos en lantbrukare.

Tre lite svårare:

  • Bjud in fjärilar och humlor genom att odla blommande kryddor som lavendel, mynta och timjan på balkongen eller i trädgården.
  • Ät middag med någon eller några du inte känner (låt till exempel Invitationsdepartementet hjälpa till).
  • Bjussa kollegorna, vännerna eller pluggkompisarna på KRAV-märkt kaffe och förklara hur varje kopp bidrar till ökad biologisk mångfald.
Andra då?

Bee Urban

Mångfald i naturen

Invitations- departementet

Mångfald i samhället

Andra då?

Josefina Oddsberg, Bee Urban

– Vi behöver biologisk mångfald för att alla viktiga funktioner ska fortsätta fungera i naturen. Bee Urban vill öka pollineringen och informera om ekosystemtjänster och hur sårbara våra naturliga system är. Vi vill återskapa banden mellan den urbana människan och naturen.

– Vi får en väldigt positiv respons på att det finns lösningar, saker man kan göra. Folk som odlar i närheten av våra bin märker att skördarna blir större när pollineringen ökar. Bee Urban har en stor del i att bina fått så mycket uppmärksamhet i media.

Vad gör Bee Urban?

  1. Upplåter fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö. Bee Urban sköter kuporna och företaget får honungen.
  2. Anlägger trädgårdar som gynnar biologisk mångfald.
  3. Erbjuder utbildningar och föreläsningar om bland annat bin och biologisk mångfald i staden, och ger tips på vad man som stadsbo kan göra för att förvalta naturen omkring sig.
  4. Upplåter fadderskap av åkermark där lantbrukare sår blommor som ger pollen och nektar åt humlor och vilda bin.

Globala Gymnasiets skolträdgård

Längst bort på den asfaltstäckta skolgården ligger trädgården som har anlagts tillsammans med Bee Urban. Idén var att skapa en grönskande oas med plats för sociala möten och viktiga ekosystemtjänster och att låta eleverna uppleva odling på nära håll.

Hur blev det då i praktiken? Några elever berättar:

– Vi brukar hänga här. Det är najs.
– Vi kollar på olika arter och växter.
– Vi har ätit av honungen.
– Det är bra att det finns bin här. På grund av det hade vi en föreläsning om bin. Vi fick veta att det är ganska illa med bina och vilken betydelse de har för oss och naturen.

En grön oas på Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är Nordens största galleria. Högst uppe på taket har Bee Urban börjat skapa den första etappen av en trädgård för biologisk mångfald. Där surrar det av humlor och bin.

– Redan första gången när vi bar upp växter här tog det bara 10 minuter innan vi hade sett fem humlearter. Helt otroligt att de hittar hit! Man förstår att vi gör skillnad när vi ger dem mat som inte skulle ha funnits här annars, säger Josefina Oddsberg.

Läs mer om Bee Urban

Andra då?

Lina Makso, Invitations- departementet

Lina Makso kommer från Syrien. Hon jobbar nu på Invitationsdepartementet, en middagsförmedling som kopplar ihop nya svenskar med etablerade svenskar över en hemlagad middag.

– Invitationsdepartementet ger nya svenskar en chans att öva svenska, lära sig mer om svensk kultur och det svenska samhället och knyta nya kontakter. Vid middagsbordet finns möjligheter till goda samtal. De etablerade svenskarna får veta mer om andra länder och kulturer. De kan också få kompisar. Middagen gör ett speciellt avtryck hos alla deltagare.

Effekten

– Projektet sprider sig bra i samhället, antalet middagar ökar och vi finns nu på 43 orter i Sverige. Många är intresserade och vill hjälpa oss. Vi har många volontärer och praktikanter hos oss.

Resultat av en middag med Invitationsdepartementet¹:
88% av de etablerade svenskarna fick en större förståelse för hur nya svenskar lever i Stockholm
95% av de nya svenskarna kände sig bättre på svenska
99% av de nya svenskarna kände sig mer eller mycket mer välkomna i Sverige

¹ Resultat av en enkät skickad till middagsdeltagare cirka två månader efter en middag

Noel från Syrien

Fyra gånger har 19-åriga Noel varit med sin familj på middag hos svensktalande familjer via Invitationsdepartementet och i kväll är det andra gången familjen själva bjuder.

– Att gå på middag hos en svensk familj var det första och bästa jag gjorde i Sverige. Jag tänkte innan att svenskar kanske inte gillar oss, att de ser det här som sitt land och inte tycker att vi ska komma hit. Efter middagen ändrade jag min bild och förstod att de ville att vi skulle vara här. Ju längre tiden går desto gladare blir jag här i Sverige.

Middagen

På bordet hemma hos Noels familj står en mängd olika syrianska rätter och måltiden måste ha tagit många timmar att förbereda. Noels pappa Ibrahim sätter ord på det:
– Det är mat som konst!

Familjen är ivrig att få prata så mycket som möjligt. Samtalet pågår oavbrutet och kretsar kring kriget i Syrien, religion och politik och kring hur det varit för familjen att komma till Sverige. Efter alla rätter går det inte att få ner en smula till och ändå skickar mamma Röla med ett par påsar piroger när det är dags att gå hem.

Läs mer om Invitationsdepartementet

Vi med krav

Möt Märta och Adam:

Så här jobbar vi med mångfald

Äppelodlaren Märta

Nyckelpigorna gör jobbet >>

Bonden Adam

Vi besprutar inte våra grödor >>

Vi med krav

Märta Johansson odlar KRAV-certifierade äpplen och grönsaker i Ramdala i Blekinge. Att odla ekologiskt kändes självklart redan från början för Märta.

– Jag skulle aldrig vara lantbrukare annars, det är min övertygelse att vi borde använda mindre gift i lantbruket.

Med luppen i högsta hugg går Märta runt i äppelodlingen. Hon vecklar ut ett hoprullat blad och får syn på en liten insekt. Det är ett litet rovstinkfly, ett nyttodjur som är välkommet i äppelträden. På ett annat blad hittar Märta rester av döda löss. Det är ett tecken på att nyckelpigorna gör sitt jobb och håller nere antalet bladlöss.

– Vi måste vara rädda om nyttodjuren eftersom vi inte har några andra alternativ om det går riktigt illa, vi skulle ha svårt att tackla ett kraftigt angrepp. Därför måste vi hela tiden ligga steget före, säger Märta.

– Genom att öka mångfalden får vi fler positiva effekter, till exempel har vi fler småfåglar på gården nu och ser även fler rovfåglar. Det är så himla häftigt, och då känns det bara som att vi är i början av det här arbetet, säger Märta.

Vi med krav

Jag heter Adam och driver Jannelunds Gård ihop med mina föräldrar. Gården har varit KRAV-godkänd sedan 1995 och det var mina föräldrars revolution.

Min revolution är stundande men en sak har vi gemensamt: Att samarbeta och leva i symbios med naturen. Vi besprutar inte våra grödor med gifter, vi använder ingen miljöbelastande konstgödning, vi låter våra djur leva ut naturliga beteenden.

Gården och vår närmiljö har genomgått en fantastisk förvandling. Mer örter och blommor i dikeskanterna, fler insekter, fjärilar och fåglar. Från att ha odlat fyra grödor odlas nu fler än tio olika grödor på gården, varav flera bönor som kidney-, borlotti- och bondbönor. Vi är inne på rätt spår.

Just biologisk mångfald ser jag som en av gårdens allra viktigaste produkter. Vi står nu inför en av jordens kanske hittills största utrotning av arter. Det är ett hot som förpliktigar, för mig som bonde men också för alla som handlar mat – det vill säga, alla människor. Att köpa mat som är KRAV-märkt är att göra en planetskötande insats. Priset kan vara högre, men är desto lägre för vår planet.

Bevisen
Bevisen

Professorn ger svar om mångfald:

Varför är biologisk mångfald viktigt?

- Biologisk mångfald är viktigt ur både en estetisk, en etisk och en nytto-aspekt. Det finns en del av den biologiska mångfalden som vi människor har glädje av och tycker är viktig att bevara för att den är vacker eller intressant. Ur en etisk aspekt är det viktigt att vi tar hand om livet på jorden. Ur nytto-aspekten innebär det att det finns biologisk mångfald som är värd att bevara eftersom vi har nytta av den, så kallade ekosystemtjänster. All biologisk mångfald kanske vi inte har nytta av, men vi vet inte vilka konsekvenser ett försvinnande av en art leder till. En stor biologisk mångfald kan ses som en försäkring mot oförutsedda händelser.

Vilka hot finns mot den biologiska mångfalden?

- Det stora hotet mot den biologiska mångfalden är intensifieringen av jord- och skogsbruket. Framför allt användningen av kemiska bekämpningsmedel som insektsmedel, svampmedel och ogräsmedel i jordbruket, och intensivt storskaligt bruk av monokulturer i både jord- och skogsbruk.

Vad kan man göra åt situationen?

– Vi måste fundera på om vi verkligen ska ha den här intensiva produktionen, som också har andra stora miljöeffekter. Lösningen skulle kunna vara att ha andra nyttokriterier i produktionen än bara effektivitet och ökad produktivitet

Vilken roll spelar ekologisk odling för bevarande av den biologiska mångfalden?

- Det ekologiska jordbruket skapar mer variation genom sina längre växtföljder och det vet vi bidrar till en högre biologisk mångfald. I genomsnitt är det 30 procent högre biologisk mångfald i det ekologiska jordbruket.

Fler frågor och svar hittar du på KRAVs Konsumentforum

Jan Bengtsson

Professor vid Institutionen för ekologi, SLU

Bevisen

KRAV är mer än EU-eko

Ekologiskt är logiskt men KRAV lägger ribban lite högre på flera områden.
Här är några exempel:

DjurskyddHälsa
Grisar ska få vara ute och böka och beta.Ingen tillsatt nitrit i maten.
Grisar ska få vara ute, men det räcker med en inhägnad betongplatta.Nitrit är tillåten som tillsats.
De flesta grisar får aldrig gå ut.Nitrit är tillåten som tillsats.
MiljöEnergianvändning
Gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken.Alla KRAV-bönder i Sverige ska ha förnybar el.
Inga gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken.Inga krav på förnybar el.
Inga gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken (undantaget slamspridning som tillåts i denna produktion).Inga krav på förnybar el.
Socialt
Kontroll av att produktionen inte bryter mot mänskliga rättigheter.
Inga krav på socialt ansvar utöver lagstiftning.
Inga krav på socialt ansvar utöver lagstiftning.
Djurskydd
Grisar ska få vara ute och böka och beta.
Grisar ska få vara ute, men det räcker med en inhägnad betongplatta.
De flesta grisar får aldrig gå ut.
Hälsa
Ingen tillsatt nitrit i maten.
Nitrit är tillåten som tillsats.
Nitrit är tillåten som tillsats.
Miljö
Gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken.
Inga gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken.
Inga gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken (undantaget slamspridning som tillåts i denna produktion).
Energianvändning
Alla KRAV-bönder i Sverige ska ha förnybar el.
Inga krav på förnybar el.
Inga krav på förnybar el.
Socialt
Kontroll av att produktionen inte bryter mot mänskliga rättigheter.
Inga krav på socialt ansvar utöver lagstiftning.
Inga krav på socialt ansvar utöver lagstiftning.

Från 13/12 för vi ett himla liv om

ÖPPENHET
Om KRAV

God mat görs på goda värderingar. På KRAV för vi ett himla liv för biologisk mångfald genom att inte tillåta kemiska bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för öppenhet och accepterar inte en massa konstiga tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur ska behandlas med värdighet. Vi värnar om respekt för bönders villkor världen över.

Läs mer om vad du får när du väljer KRAV-märkt på www.krav.se

Varför ett himla liv?
Om KRAV

Varför ett himla liv?

Vi på KRAV drivs av en övertygelse. Vi tror att mångfald är bättre än enfald, att det är bättre att vara snäll än dum, att respekt är bättre än respektlöshet, att öppenhet är bättre än slutenhet, att det naturliga är bättre än det konstlade. Det låter som självklara värderingar, men är inte alltid det. För att få goda saker att hända krävs beslutsamhet. Det behövs drivkraft, och det behövs mod.

Det behövs många som för ett himla liv.

På KRAV för vi ett himla liv för biologisk mångfald genom att inte tillåta kemiska bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för öppenhet och accepterar inte en massa konstiga tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur ska behandlas med värdighet. Vi värnar om respekt för bönders villkor världen över. Vi vill ställa om Sverige för att få fler bönder som kan leva på sitt jobb. Vi på KRAV är övertygade om att den ekologiska produktionen tillsammans med våra egna regler och oberoende kontroll har en viktig roll att spela för att nå dit.

God mat görs på goda värderingar. Och vi tror att hela samhället mår bra av samma saker som driver oss. Världen behöver mer mångfald, öppenhet, omtanke, respekt och mod.

Med kampanjen “För ett himla liv” vill vi lyfta blicken. Vi vill uppmuntra fler att höras och synas och våga ta ställning för goda värderingar. För det är ju så – ju fler som väsnas, desto större blir effekten. Nu för vi ett himla liv!

Vill du komma i kontakt med oss? Du hittar oss på krav.se , Facebook och Instagram.