God mat görs på goda värderingar.
Därför för vi ett himla liv om mod.

KRAV för ett himla liv:

Verkar KRAV för:

mindre gift i naturen
och maten vi äter.

mer biologisk mångfald.

naturligare liv för djuren.

bättre villkor för de
som jobbar i mat-
produktionen

Verkar KRAV för:

att öka antalet KRAV-märkta
produkter i sortimentet.

att utbilda butikspersonal om
KRAV och ekologiskt, för
att de ska kunna svara
på dina frågor.

Verkar KRAV för:

färre tillsatser i maten

att öka antalet KRAV-
certifierade produkter

resurs- och klimateffektiva
val av förpackningar

Verkar KRAV för:

att öka medvetenhet och
kunskap om KRAVs mervärden.

samarbete i hela
livsmedelskedjan för mer
KRAV-märkt mat.

Verkar KRAV för:

att öka antalet certifierade restauranger,
skolkök och äldreboenden.

att öka andelen KRAV-märkt
mat som serveras.

att alla anställda har
Anställningsavtal

Ju fler vi är som väsnas, desto större blir effekten

Var med och för ett himla liv:

Handla
Maten direkt:

Visste du att många KRAV-certifi-
erade bönder har egen gårdsbutik?
Här hittar du vår lista. På så sätt
får du inte bara den färskaste
maten – du får prata direkt
med den som odlat
din mat!

Bli
Äppelkrigare:

Visste du att äpplen är en av de mest
besprutade frukterna i frukthyllan?
Så ska det inte vara! Välj KRAV-
märkta äpplen
så slipper både
bonden, du själv, djuren och
naturen rester av bekämp-
ningsmedel!

Tjata på
Matföretagen:

Saknar du en KRAV-märkt produkt
i butikshyllan? Har du en favorit som
inte ännu är KRAV-märkt? Skicka
en önskelista direkt till livsmedels-
företaget! Kontaktuppgifter
hittar du finstilt på
förpackningen.

Skolmats-
upproret:

Ju fler som väsnas desto högre hörs
det. Samla namnunderskrifter för
bättre skolmat och lämna den till
kostchefen eller rektorn på din
eller dina barns skola. Skapa er
egen lista via denna länk!
Plättlätt!

Salta
Krognotan:

Vill du slippa fundera på om
råvarorna på din favoritrestaurang
är sjysst producerade? Skriv
en önskan på notan om
att restaurangen blir
KRAV-certifierad!

Om KRAV

God mat görs på goda värderingar. På KRAV för vi ett himla liv för biologisk mångfald genom att inte tillåta kemiska bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för öppenhet och accepterar inte en massa konstiga tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur ska behandlas med värdighet. Vi värnar om respekt för bönders villkor världen över.

Läs mer om vad du får när du väljer KRAV-märkt på www.krav.se

Häng med!
Varför ett himla liv?
Om KRAV

Varför ett himla liv?

Vi på KRAV drivs av en övertygelse. Vi tror att mångfald är bättre än enfald, att det är bättre att vara snäll än dum, att respekt är bättre än respektlöshet, att öppenhet är bättre än slutenhet, att det naturliga är bättre än det konstlade. Det låter som självklara värderingar, men är inte alltid det. För att få goda saker att hända krävs beslutsamhet. Det behövs drivkraft, och det behövs mod. Det behövs många som för ett himla liv.

På KRAV för vi ett himla liv för biologisk mångfald genom att inte tillåta kemiska bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för öppenhet och accepterar inte en massa konstiga tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur ska behandlas med värdighet. Vi värnar om respekt för bönders villkor världen över. Vi vill ställa om Sverige för att få fler bönder som kan leva på sitt jobb. Vi på KRAV är övertygade om att den ekologiska produktionen tillsammans med våra egna regler och oberoende kontroll har en viktig roll att spela för att nå dit.

God mat görs på goda värderingar. Och vi tror att hela samhället mår bra av samma saker som driver oss. Världen behöver mer mångfald, öppenhet, omtanke, respekt och mod.

Med kampanjen “För ett himla liv” vill vi lyfta blicken. Vi vill uppmuntra fler att höras och synas och våga ta ställning för goda värderingar. För det är ju så – ju fler som väsnas, desto större blir effekten. Nu för vi ett himla liv!

Vill du komma i kontakt med oss?
Du hittar oss på krav.se , Facebook, YouTube och Instagram.